نمایش دادن همه 9 نتیجه

کابل آنتن صادراتی کرمان

17.800.000
کابل آنتن صادراتی کرمان مشخصات کلی کابل انواع آنتن استاندارد 45c2v جنس روکش پی وی سی متراژ 100 M

کابل پنجاه زوج کرمان اصلی (هوایی)

2.380.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل چهل زوج کرمان اصلی (هوایی)

1.890.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل سی زوج کرمان اصلی (هوایی)

1.410.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل بیست زوج کرمان اصلی (هوایی)

965.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل ده زوج کرمان اصلی (هوایی)

513.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل شش زوج کرمان اصلی (هوایی)

330.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل چهار زوج کرمان اصلی (هوایی)

235.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل

کابل دو زوج کرمان اصلی (هوایی)

135.000
کابل جهت استفاده برای ایفون و تلفن هست. روکش کابل پی وی سی . کابل داری فویل آلمینیومی . کابل