نمایش دادن همه 7 نتیجه

رابط سینی کابل 30

150.000
رابط سینی کابل جهت اتصال بین دو شاخه سینی کابل بکار می رود.

رابط سینی کابل 20

120.000
رابط سینی کابل جهت اتصال بین دو شاخه سینی کابل بکار می رود.

سینی کابل 40

1.750.000
سینی کابل از ضخامت0.7 تا 2 میلیمتر با لبه 4 سانتی می باشد.

سینی کابل 30

1.450.000
سینی کابل از ضخامت0.7 تا 2 میلیمتر با لبه 4 سانتی می باشد.

سینی کابل 20

1.100.000
سینی کابل یا cable tray (پی وی سی یا فلزی گالوانیزه) در تأسیسات الکتریکی کاربرد دارد. سینی کابل ها به عنوان جایگزینی برای سیم کشی باز استفاده میشود. و برای مواردی چون جابه جایی، هدایت، نگهداری از کابل و سیم برق و کانال روی دیوار، زمین، زیر زمین و سقف به کار برده می شود.

سینی کابل 10

700.000
سینی کابل یا cable tray (پی وی سی یا فلزی گالوانیزه) در تأسیسات الکتریکی کاربرد دارد. سینی کابل ها به عنوان جایگزینی برای سیم کشی باز استفاده میشود. و برای مواردی چون جابه جایی، هدایت، نگهداری از کابل و سیم برق و کانال روی دیوار، زمین، زیر زمین و سقف به کار برده می شود.

رابط سینی کابل 10

70.000
رابط سینی کابل جهت اتصال بین دو شاخه سینی کابل بکار می رود.