در حال نمایش 11 نتیجه

گلند فلزی فلکسیبل Pg29

230.000
گلند فلزی گلند فلکسیبل Pg29 نوعی اتصال است که هدف از به کارگیری آن ایجاد پوشش روی کابل در محل اتصال

گلند فلزی فلکسیبل Pg25

375.000
گلند فلزی گلند فلکسیبل Pg25 نوعی اتصال است که هدف از به کارگیری آن ایجاد پوشش روی کابل در محل اتصال

گلند فلزی فلکسیبل Pg21

154.000
گلند فلزی گلند فلکسیبل Pg21 نوعی اتصال است که هدف از به کارگیری آن ایجاد پوشش روی کابل در محل اتصال

گلند فلزی فلکسیبل Pg16

105.000
گلند فلزی گلند فلکسیبل Pg16 نوعی اتصال است که هدف از به کارگیری آن ایجاد پوشش روی کابل در محل اتصال

گلند فلزی فلکسیبل Pg13.5

96.500
 گلند فلکسیبل از ویژگی​ های گلند لوله می​توان به موارد زیر اشاره نمود: – تهیه شده از آلیاژ فلزی آلومینیوم،