نمایش دادن همه 3 نتیجه

بست اسپیت Pg 21

14.500
کاربرد اصلی بست اسپیت ها در نصب کردن انواع لوله به دیوار است. و این کار کمی دقت و توجه

بست اسپیت Pg 16

10.000
کاربرد اصلی بست اسپیت ها در نصب کردن انواع لوله به دیوار است. و این کار کمی دقت و توجه

بست اسپیت Pg 13.5

10.000
جهت بستن لوله های برق و فلکسیبل تا سایز Pg 13.5 کاربرد دارد.