نمایش یک نتیجه

بست چنگکی 20-16

بست چنگکی یا بست چنگالی جهت ساپورت لوله کشی و یا نگهدارنده کابل بر روی نردبان کابل بکار می رود.