نمایش دادن همه 4 نتیجه

بست چنگالی 28-24

50.000
بست چنگکی یا بست چنگالی جهت ساپورت لوله کشی و یا نگهدارنده کابل بر روی نردبان کابل بکار می رود.

بست چنگالی 25-18

42.000
بست چنگکی یا بست چنگالی جهت ساپورت لوله کشی و یا نگهدارنده کابل بر روی نردبان کابل بکار می رود.

بست چنگالی 20-16

37.500
بست چنگکی یا بست چنگالی جهت ساپورت لوله کشی و یا نگهدارنده کابل بر روی نردبان کابل بکار می رود.

بست چنگالی 16-12

35.000
بست چنگکی یا بست چنگالی جهت ساپورت لوله کشی و یا نگهدارنده کابل بر روی نردبان کابل بکار می رود.