نمایش دادن همه 3 نتیجه

بوشن Pg21

55.000
جهت اتصال بین لوله های فولادی و لوله به قوطی بکار می رود.

بوشن Pg16

36.000
جهت اتصال بین لوله های فولادی و لوله به قوطی بکار می رود.

بوشن Pg13.5

34.000
جهت اتصال بین لوله های فولادی و لوله به قوطی بکار می رود.