نمایش یک نتیجه

حدیده دستی

9.900.000
دستگاه حدیده برای ایجاد دندانه و براده برداری بر روی لوله ها و اتصال قطعات به یک دیگر استفاده می شود. عمل