نمایش دادن همه 5 نتیجه

کابل افشان 16×4 افشار نژاد

3.487.500
این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده بکار می روند. سطح ولتاژ

کابل افشان 10×4 افشار نژاد

2.297.100
این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده بکار می روند. سطح ولتاژ

کابل افشان 6×4 افشار نژاد

1.283.400
این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده بکار می روند. سطح ولتاژ

کابل افشان 10×3 افشارنژاد

1.739.100
کابل سه رشته به گروهی از کابل های برق گفته می شود که در ساختار تشکیل دهنده آن از سه رشته سیم استفاده شده باشد. این کابل ها معمولاً به عنوان یک رسانای فاز و یک نول و یک ارت استفاده می شوند. که دارای سطح ولتاژ 600/1000 ولت می باشند.