نمایش یک نتیجه

سیم NYAF 0.5 مغان

سیم برق 0.5 مغان NYAF که عموماً در سیم کشی های ساختمانی به عنوان عبوردهنده جریان های مصرفی سیستم های روشنایی استفاده می شود. سیم 0.5 مغان از هادی تماماً مسی افشان به همراه عایق PVC تشکیل شده است. بر اساس استاندارد Cenelec سیم 0.5 مغان H07V-K می باشد که سطح ولتاژ آن 450/750 ولت می باشد.