نمایش دادن همه 2 نتیجه

کابل NYMHY 3*2.5 مغان

کابل NYMHY 3*2.5 جهت استفاده در سیستم پریز برق تا جریان 16 آمپر بکار می رود.

کابل NYMHY 3*1.5 مغان

کابل NYMHY 3*1.5 جهت استفاده در سیستم های روشنایی تا جریان 10 آمپر بکار می رود.