نمایش یک نتیجه

سیم 2.5 لینکو

12.822.000
این نوع سیم ها در تاسیسات الکتریکی و تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می روند. همچنین برای سیم