نمایش یک نتیجه

سیم بدون روکش مسی

4.150.000
سیم لخت مسی جهت ارتباط مستقیم با زمین در سیستم های ارت و همبندی بکار می رود.