نمایش یک نتیجه

صفحه مسی ارت

54.500.000
ویژگی محصول: جهت برقراری ارتباط الکتریکی با زمین در داخل چاه ارت قرار می گیرد. جنس آن ها از مس