نمایش یک نتیجه

صفحه مسی ارت

54.500.000
ویژگی محصول
  • جهت برقراری ارتباط الکتریکی با زمین در داخل چاه ارت قرار می گیرد.
  • این صفحات از مس خالص ساخته شده اند.
  • به صورت آماده نیز ارائه می شوند.