نمایش دادن همه 2 نتیجه

لوله Pg16 PVC

310.000
لوله Pg16 PVC لوله PVC Pg16 با موارد استفاده نامحدود است ودر شرایط حاضر یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی

لوله Pg13.5 PVC

285.000
لوله Pg13.5 PVC لوله PVC Pg13.5 با موارد استفاده نامحدود است ودر شرایط حاضر یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی