نمایش دادن همه 16 نتیجه

سیم NYAF 2.5 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

کابل ضد حریق 1.5×3 لینکو

مشخصات هادی:
جنس هادی : مس آنیل شده شکل هادی : افشان ولتاژ نامی:  300/500 ولت سطح مقطع: 1.5 میلی متر مربع

کابل ضد حریق 2.5×3 لینکو

مشخصات هادی:
جنس هادی : مس آنیل شده شکل هادی : افشان ولتاژ نامی:  300/500 ولت سطح مقطع: 2.5 میلی متر مربع

کابل ضد حریق 2.5×2 لینکو

مشخصات هادی:
جنس هادی : مس آنیل شده شکل هادی : افشان ولتاژ نامی:  300/500 ولت سطح مقطع: 2.5 میلی متر مربع

کابل ضد حریق 1.5×2 لینکو

مشخصات هادی:
جنس هادی : مس آنیل شده شکل هادی : افشان ولتاژ نامی:  300/500 ولت سطح مقطع: 1.5 میلی متر مربع

کابل زمینی 16×1 NYY البرز الکتریک نور (لینکو)

مشخصات هادی:
 • تک رشته
 • شکل هادی نیمه افشان (کلاس 2)
 • جنس هادی مس (Cu) آنیل شده
 • سطح ولتاژ  600/1000ولت
سایر مشخصات:
 • رنگبندی محصول: مشکی
 • نوع بسته بندی: قرقره
مشخصات روکش:
جنس عایق  PVC

کابل افشان 10×3 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

کابل افشان 6×3 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

کابل افشان 4×3 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

کابل افشان 2.5×3 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

کابل افشان 1.5×3 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

سیم NYAF 1×0.5 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

سیم NYAF 1×0.75 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

سیم NYAF 1 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

سیم NYAF 4 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.

سیم NYAF 1.5 البرز الکتریک نور (لینکو)

مزایا:
 • جنس هادی مس (cu) با خلوص 99.99 درصد آنیل شده
 • پلی وینیل کلراید یا pvc به کار رفته در محصولات لینکو مقاومت خوبی در مقابل تغییرات آب و هوا و دما دارد. همچنین مقاوم در برابر آسیب های بیرونی ازجمله اشعه ماورای بنفش، رطوبت، خراش، سوختگی، روغن، حرارت بین 5- الی 70+ درجه سانتی گراد و...  می باشد.