نمایش یک نتیجه

کابل افشان 6×3 افشار نژاد

1.060.000
کابل برق 6×3 خراسان افشارنژاد دارای عایق PVC/D می باشد. کابل 6×3 افشان خراسان از گروه کابل های افشان سبک H05VV-F ، NYMHY است و در رنج ولتاژ نامی 450/750 ولت بکار می رود.