نمایش دادن همه 3 نتیجه

کابل افشان 16×4 افشار نژاد

3.750.000
این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده بکار می روند. سطح ولتاژ

کابل افشان 10×4 افشار نژاد

2.470.000
این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده بکار می روند. سطح ولتاژ

کابل افشان 6×4 افشار نژاد

1.380.000
این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده بکار می روند. سطح ولتاژ