نمایش یک نتیجه

کابل افشان NYMHY 5×16 افشار نژاد

کابل برق 5*16 خراسان افشارنژاد شامل پنج رشته سیم برق نمره 16 میلی متر مربع می باشد که از گروه کابل های nymhy خراسان است.ولتاژ نامی این محصول 450/750 می باشد.