نمایش یک نتیجه

کابل افشان NYMHY 5×4 افشار نژاد

کابل برق 5*4 افشارنژاد خراسان، با ساختار مس/پی وی سی/پی وی سی از گروه کابل های nymhy خراسان است. این کابل برق دارای رنج ولتاژ نامی 300/500 ولت است.