نمایش یک نتیجه

کابل افشان 4×5 افشار نژاد

1.190.000
کابل برق 4*5 افشارنژاد خراسان، با ساختار مس/پی وی سی/پی وی سی از گروه کابل های nymhy خراسان است. این کابل برق دارای رنج ولتاژ نامی 300/500 ولت است.