نمایش یک نتیجه

کابل افشان NYMHY 5×6 افشار نژاد

کابل افشان 5*6 خراسان افشارنژاد (5 در 6) دارای پنج رشته سیم مسی 6 میلی متر مربع است. این محصول مناسب برای ولتاژ نامی 450/750 ولت می باشد.