نمایش دادن همه 12 نتیجه

کابل افشان NYMHY 4×16 افشار نژاد

این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده می شوند. این کابل ها به صورت 3 فاز + ارت با سطح مقاطع یکسان به کار گرفته می شوند. سطح ولتاژ نامی ای معادل 300/500 ولت دارد.

کابل افشان NYMHY 4×10 افشار نژاد

این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده می شوند. این کابل ها به صورت 3 فاز + ارت با سطح مقاطع یکسان به کار گرفته می شوند. سطح ولتاژ نامی ای معادل 300/500 ولت دارد.

کابل افشان NYMHY 4×6 افشار نژاد

این کابل ها در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده می شوند. این کابل ها به صورت 3 فاز + ارت با سطح مقاطع یکسان به کار گرفته می شوند. سطح ولتاژ نامی ای معادل 300/500 ولت دارد.

کابل افشان NYMHY 5×16 افشار نژاد

کابل برق 5*16 خراسان افشارنژاد شامل پنج رشته سیم برق نمره 16 میلی متر مربع می باشد که از گروه کابل های nymhy خراسان است.ولتاژ نامی این محصول 450/750 می باشد.

کابل افشان NYMHY 5×10 افشار نژاد

کابل برق 5*10 خراسان افشارنژاد شامل 5 رشته سیم با سطح مقطع 10 میلی متر مربع است. جنس هادی مس کلاس کاری کلاس 5 جنس روکش PVC ولتاژ نامی 600-1000 ولت نوع بسته بندی قرقره نحوه سفارش به صورت قرقره, به صورت متری رنگ مشکی

کابل افشان NYMHY 5×6 افشار نژاد

کابل افشان 5*6 خراسان افشارنژاد (5 در 6) دارای پنج رشته سیم مسی 6 میلی متر مربع است. این محصول مناسب برای ولتاژ نامی 450/750 ولت می باشد.

کابل افشان NYMHY 5×4 افشار نژاد

کابل برق 5*4 افشارنژاد خراسان، با ساختار مس/پی وی سی/پی وی سی از گروه کابل های nymhy خراسان است. این کابل برق دارای رنج ولتاژ نامی 300/500 ولت است.

کابل افشان NYMHY 3×6 افشار نژاد

کابل برق 6×3 خراسان افشارنژاد دارای عایق PVC/D می باشد. کابل 6×3 افشان خراسان از گروه کابل های افشان سبک H05VV-F ، NYMHY است و در رنج ولتاژ نامی 450/750 ولت بکار می رود.

کابل افشان NYMHY 3×4 افشار نژاد

کابل افشان 3*4 خراسان افشارنژاد  NYMHY محصول شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد است که شامل 3 رشته سیم نمره 4 میلی متر مربع است. این محصول دارای رنج ولتاژی معادل 300/500 ولت می باشد.