نمایش یک نتیجه

کابل ضد حریق 1.5×3 لینکو

مشخصات هادی:
جنس هادی : مس آنیل شده شکل هادی : افشان ولتاژ نامی:  300/500 ولت سطح مقطع: 1.5 میلی متر مربع