نمایش یک نتیجه

کابل NYMHY 3*1.5 مغان

کابل NYMHY 3*1.5 جهت استفاده در سیستم های روشنایی تا جریان 10 آمپر بکار می رود.