نمایش یک نتیجه

کابل NYMHY 3*2.5 افشار نژاد

کابل NYMHY 3*2.5 جهت استفاده در سیستم های روشنایی تا جریان 10 آمپر بکار می رود.