نمایش دادن همه 2 نتیجه

کابل NYMHY 3*2.5 مغان

کابل NYMHY 3*2.5 جهت استفاده در سیستم پریز برق تا جریان 16 آمپر بکار می رود.

سیم NYAF 2.5 مغان

سیم 2.5 جهت استفاده در سیستم پریز برق تا جریان 16 آمپر بکار می رود.