نمایش دادن همه 4 نتیجه

کلید اتوماتیک کامپکت 160 آمپر اشنایدر

18.500.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار

کلید اتوماتیک کامپکت 100 آمپر اشنایدر

17.000.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار

کلید اتوماتیک کامپکت 80 آمپر اشنایدر

16.500.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار

کلید اتوماتیک کامپکت 63 آمپر اشنایدر

15.500.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار