نمایش دادن همه 5 نتیجه

گلند دو پیچ فلزی Pg29

230.000
جهت اتصال جانکشن باکس و یا لوله فولادی به لوله فلکسیبل بکار می رود.

گلند دو پیچ فلزی Pg25

386.000
جهت اتصال جانکشن باکس و یا لوله فولادی به لوله فلکسیبل بکار می رود.

گلند دو پیچ فلزی Pg21

154.000
جهت اتصال جانکشن باکس و یا لوله فولادی به لوله فلکسیبل بکار می رود.

گلند دو پیچ فلزی Pg16

110.000
جهت اتصال جانکشن باکس و یا لوله فولادی به لوله فلکسیبل بکار می رود.

گلند دو پیچ فلزی Pg13.5

96.500
جهت اتصال جانکشن باکس و یا لوله فولادی به لوله فلکسیبل بکار می رود.