این سایت دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن وتجارت می باشد.